Anasayfa » Duyurular » Yeni İşyeri Açacaklara Yeni Teşvikler !

Yeni İşyeri Açacaklara Yeni Teşvikler !

Yeni hazırlanan torba yasaya göre, işyeri kurma aşamasında; işyeri açılışını emekli anne babanın üzerine mi yoksa 29 yaşından küçük çocuğun üzerine mi yapacağınız konusundaki düşünceleriniz bu yazıyı okuduktan sonra değişecektir.

29 yaşını doldurmamış tam mükellef kişilere vergi indirimi geliyor

Torba yasada; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti açılan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 103 üncü maddede yazılı tarifenin ilk gelir diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Başka bir ifadeyle belirtecek olursak, torba kanunda yapılan bu düzenleme ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve yirmi dokuz yaşını doldurmamış vergi mükelleflerinin sadece basit usulde tespit edilen kazançlarının 8.000 TL tutarındaki kısmı üzerinden üç vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisi alınmayacaktır.

Emekli olduktan sonra işyeri açan kişilerin aylıklarından artık SGDP kesilmeyecek

Torba yasada yapılan başka bir düzenleme, yaşlılık, malullük veya emekli aylığı almakta ikenBağ-Kur kapsamında çalışmaya başlayan kişilerin emekli aylıklarından kesilen % 10 oranındaki destek priminin kaldırılması yönünde yapılmıştır.

Yapılan düzenleme sonrasında emekli olduktan sonra işyeri açıp, yatırımın ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak olan vatandaşların emekli aylıklarından herhangi bir kesinti yapılmayacağından, emekli olan kişiler işyeri açacakları zaman, bir de emekli aylıklarından yapılacak kesintiyi düşünmek zorunda kalmayacaklar.

Bu yazımızı da beğenebilirsiniz;  İş Hayatında Kiralık İşçi Dönemi

18-29 yaş aralığında olup SSK kapsamında çalışmaya başlayan kişiler için verilen “müthiş” teşvikten yararlanma süresi uzatıldı

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde 18-29 yaş aralığındaki gençlerle kadın sigortalıları işe alan işletme sahiplerine, işçinin işe alınmadan önceki son altı ay içinde işsiz olması ve işyerindeki çalışan sigortalı sayısına ilave olması şartıyla “Müthiş” bir teşvik veriliyor.

Bu yasayla asgari ücret karşılığında çalışan bir işçi için beş puanlık prim indiriminden yararlandığınızda 535,28 TL prim ödemeniz gerekirken,  asgari ücret karşılığında çalıştırmak üzere işe alacağınız 18- 29 yaş aralığındaki gençlerle kadın işçiler için bu teşvikten yararlandığınızda ödeyeceğiniz prim tutarı aylık 279.99 TL’ye düşüyor. Aynı zamanda işçinin ücretine zam yapıldığı zaman, yararlanacağınız teşvik tutarı da artmış oluyor.

Bu teşvikten en son 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan işçilerden dolayı yararlanılabilir iken, Bakanlar Kurulunun 21/12/2015 tarihli ve 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar işe alınacak işçiler için de teşvikten yararlanma imkanı getirildi.

İşyeri emekli anne-babanın mı yoksa 29 yaşından küçük çocuğun üzerine mi açılmalı

Torba yasayla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin basit usulde tespit edilen kazançlarının 8.000 TL tutarındaki kazançları üç vergilendirme dönemi boyunca vergiden istisna tutulmuş olsa da, 29 yaşından küçük işçiler için 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen prim teşviki, gelir vergisi istisnasından daha fazla imkanlar sunmaktadır.

Ayrıca yaşılılık, emeklilik ve malullük aylığı almaktayken işyeri açan kişilerin emekli aylıklarından SGDP primi kesilmeyecek olduğu da dikkate alındığında, çocuğuyla birlikte  işyeri açacak olan emekli anne-babalara, işyerini kendi adlarına açmalarını, fiilen çalışacak çocuklarını da 24 ay süreyle 4447 sayılı Kanunun geçici 10 maddesinde belirtilen teşvikten yararlanarak SSK kapsamında çalıştırmaları işverenin yararına olacaktır.