Anasayfa » Duyurular » Yazar Kasa kullanım izin yazısı kaldırıldı!

Yazar Kasa kullanım izin yazısı kaldırıldı!

Yazar Kasa levhası için izin yazısı, kayıt sildirmek vb. yükümlülükler kaldırıldı. Yazar kasa işlemleri servisler tarafından yerine getirilecek.

Mükelleflerin izin yazısı alma, alınan cihazı vergi dairesine kayıt ettirme, Ödeme Kaydedici Cihaz levhası alma, kullanılan cihazın bir başkasına devri veya hurdaya ayrılması gibi nedenlerle kaydını sildirme, Ödeme Kaydedici Cihaz satışı yapan kişi veya kuruluşların satış bilgilerini alıcının (müşterinin) kayıtlı olduğu vergi dairesine ve ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa gönderme, imalatçı, ithalatçı ve satıcı firmaların satılan cihazları Bakanlığımıza bildirme işlemleri ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca çıkarılan Genel Tebliğler ile diğer ikincil mevzuatın bu Genel Tebliğde yer alan düzenlemelere aykırı olan hükümleri uygulamadan kaldırılmıştır.

25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete Sayı : 29573
V.U.K TEBLİĞ SIRA NO: 465

Bu yazımızı da beğenebilirsiniz;  E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor