Anasayfa » Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni

Türkiye’de şirket kurmuş bulunan yabancı vatandaşlar (şirket ortağı) ve Türkiye’de çalıştırılmak istenen yabancı personeller için şirketler tarafından çalışma iznialınması zorunludur.

Şirketler yönünden yabancı çalışma izni iki türlüdür.Şirket ortağı adına çıkarılacak çalışma izni ve şirket personeli adına çıkartılacak çalışma izni olarak ikiye ayırabiliriz.İlk defa Şirket ortağı adına başvurulacak çalışma izni başvurusu için Türkiye’de en az 6 aylık ikamet izni istenecektir.İkamet izninin yeterli sürede olmamasından dolayı yabancının yurt dışına çıkarak ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına başvuruda bulunması gerekmektedir.Yurt dışı başvuruları sonrası onay alındıktan sonra 10 iş günü içerisinde Türkiye’de vekalet verilen kişi veya kişiler tarafından çalışma izni başvurusunun tamamlanıp ilgili evrakların Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancılar Daire Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Çalışma İzni Başvurusuna başlamadan önce şirket adına bir SGK işyeri sicil numarası alınması ve bu işleri takip edecek Mali Müşavir veya yetkili kişilereÇalışma İzni Vekaleti verilmesi gerekmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma izni vekaletini almış olan yetkili kişi e-devlet sisteminden giriş yaparak çalışma izni işlemlerini başlatacaktır.

Sisteme yüklenip Yabancılar Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gereken başlıca evraklar şunlardır.

Çalışma İzni Dilekçesi

-Noter Onaylı Pasaport Tercümesi

-Noter Onaylı Diploma Tercümesi

-Sermayenin Ödendiğine Dair YMM Raporu (Şirketin en az 100 Bin Türk Lirası kadar bir Sermayesinin Ödenmiş Olması,ve yabancı şirket ortağının hisse oranın %20 pay ve 40.000 TL’den az bir paya sahip olmaması gereklidir)

-Şirket Ortağı Olduğunu Gösterir Sicil Gazetesi

-Faaliyet Belgesi

-İmza Sirküsü

-Şirket Mali Verileri

-Çalışma İzni Vekaleti

-Fotoğraflı Başvuru Çıktısı