Anasayfa » Şirket Kuruluşu » Limited Şirket Kuruluşu için Gerekli Belgeler

Limited Şirket Kuruluşu için Gerekli Belgeler

Limited Şirket Kuruluşu için Gerekli Belgeler

 

  • Kuruluş Dilekçesi
  • Kuruluş bildirim formu
  • Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi
  • Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi
  • Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
  • Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge
  • Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu aslı
  • Sermayenin 1/4 nün şirket hesabına ödendiğine dair banka yazısı
  • Oda kayıt beyannamesi
  • Potansiyel Vergi Numarası
Bu yazımızı da beğenebilirsiniz;  Yabancı Ortak Bulunması Halinde Dikkat Edilecek Hususlar