Anasayfa » Etiket Arşivi: E-Tebligat

Etiket Arşivi: E-Tebligat

E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor

e tebligat

E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor Sirküler No: 1518   Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   E-Tebligat, Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler (kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) ...

Devamını Oku »