Anasayfa » AnasayfaSlider » E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor

E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor

E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor

Sirküler No: 1518

 

Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

E-Tebligat, Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler (kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler) tarafından elektronik ortamda hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

 

E-tebligat hizmetinden yararlanacak kişiler;

 

Elektronik tebligattan faydalanmak isteyen kişilere tebligata elverişli bir adresleri olması kaydıyla elektronik yolla tebligat yapılır. Ancak; ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERE ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLUDUR.

 

Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılır.

 

Bu hizmetten yararlanabilmek için;

 

– Öncelikli olarak, muhatabın elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmesi gerekir. Bu adres, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen PTT, TNBKEP veya TURKKEP’den edinilebilir.

 

– Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan şirketlerin, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

 

Elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilecektir.

Bu yazımızı da beğenebilirsiniz;  İnşaat Sektörüne Vergi Yükü!

 

– Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir.

 

Muhatabın elektronik adresi dışında başka bir elektronik posta adresi veya kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilmesi halinde, elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı gönderilir. Bu şekilde yapılan bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.

 

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

Her ne kadar elektronik tebligat sistemi uygulamada tam anlamıyla yerleşmemiş olsa da, yasadaki zorunluluk nedeniyle anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin bir an önce kayıtlı elektronik tebligat adresi edinmek suretiyle (bkz. 1516 numaralı sirkülerimiz), elektronik posta listesinde yayınlatmaları ve tebligat işlemini gerçekleştirecek mercilere elektronik posta adreslerini bildirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Bilgilerinize sunarız.

Aslan Mali Müşavirlik