Anasayfa » Şirket Kuruluşu » Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

limited şirket kuruluşuLimited Şirket Kuruluşundaki İşlemler

Türkiye’de şirket kuruluşu denince ilk akla gelen,en çok tercih edilen olması sebebi ile Limited Şirket Kuruluşudur.Bir limited şirket kuruluşu nasıl olacaktır,şirket kuruluşunda sırasıyla hangi aşamaları izlemek gereklidir,kısaca anlatacağım.

Öncelikle Limited Şirket Kuruluşu için en az 1 ortak ve en az 10.000,00 TL sermaye gösterilmesi gereklidir.Sermayenin ¼ ‘ünü şirket kurulana kadar blokajlı olarak bankaya yatırmak gereklidir.(10 Bin TL sermayeli bir şirket kuruluşunda 2.500 TL gibi bir rakamın yatırılması yeterli olacaktır)

 

İşlemlere başlamadan önce şirket kurmak için uzman bir Mali Müşavir için anlaşmanız ileride doğabilecek cezaları önlemek adına doğru bir adım olacaktır.Kuruluş işlemlerinden sonra Mali Müşavirinizle sözleşme imzalamanız gerekecektir.Anlaşmış olduğunuz Mali Müşavirinize şirket kuruluşu ile ilgili şu bilgileri vermek durumundasınız;

 • Şirket unvanı
 • Şirket merkez resmi işyeri adresi
 • Şirket ortak ya da ortaklarının kimlik bilgileri
 • Şirket sermaye tutarı
 • Şirket ortak ya da ortaklarının pay başına düşen sermaye tutarı
 • Şirketi temsil edecek müdür ya da müdürlerin kim olacağı
 • Şirket ana faaliyet konuları

İlgili bilgileri Mali Müşavirinizle istişare ettikten sonra şirket kuruluş işlemlerini başlatabilirsiniz.

 

Mersis Üzerinden Yazılan Ana Sözleşmeden Sonra Şirket Kuruluş İşlemlerini Sırasıyla Üç Aşamada Gösterebiliriz ;

1.Aşama;

Noterden;

 • Mersis üzerinden yazılmış olan ana sözleşme noter huzurunda imzalanarak onaylanacaktır (3 adet)
 • Şirket müdür ya da müdürleri tarafından ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine hitaben imza edilecek Tescil Talepnamesi (2 adet)
 • Şirket Kuruluşu işlemlerinin takibi için verilecek Şirket Kuruluş Vekaleti

2.Aşama;

Noter onayından sonra bir adet ana sözleşme bağlı olduğunuz vergi dairesine ibraz edilerek potansiyel vergi numarası alınacaktır.Vergi numarasının belirlenmesinden sonra istediğiniz bir banka üzerinden şirket kuruluşu adına sermayenin en az ¼ ‘ünü yatırarak banka mektubu ve dekontunu kuruluş işlemlerinizi takip edecek Mali Müşavirinize teslim edeceksiniz.

Mali Müşaviriniz tarafından ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek evraklar şunlardır.

 • Kuruluş Bildirim Formu (3 adet) (Yabancı ortak var ise 4 adet olacak ve pasaport tercümeleri teslim edilecektir)
 • Şirket ana sözleşmesi (3 adet)
 • Şirket müdürlerinin şirket unvanı altında imza ettiği Tescil Talepnamesi (2 adet)
 • Kurucular beyanı
 • Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’na yatırıldığı banka dekontu
 • Sermayenin ilgili banka hesabına yatırıldığı banka mektubu ve dekontu
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Şirket potansiyel vergi numarası yazısı

3.Aşama;

İlgili ticaret sicil müdürlüklerinden şirketin tescil edildiğine dair Sicil Tasdiknamesi ile birlikte şirketi temsil eden müdürler ile birlikte noterden önce imza sirküleri çıkartılacaktır.Çıkartılan imza sirküleri ile birlikte Mali Müşavir ve personellerine ait muhasebe vekaleti çıkartmanız gerekmektedir.Vermiş olduğunuz vekalet ile birlikte Mali Müşaviriniz ilgili evraklar ile bağlı olduğunuz vergi dairesine başvuruda bulunularak şirket kuruluşunuzun maliye boyutunda da resmiyet kazanması için yoklama talebinde bulunacaktır.Vergi dairesi tarafından yapılacak e-yoklama ile birlikte kuruluş işlemleriniz sonlanmış olacaktır.

Şirketin tescil edildiği gün şirket resmi defterleri noter tarafından tasdik ettirilmek zorundadır.Bunun için notere sicil tasdiknamesinin ibrazı zorunludur.

Tasdik edilecek defterleriniz şunlardır;

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri-Kebir
 • Envanter Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Genel Kurul Ve Müzakere Defteri
 • Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri Tutulması isteğe bağlıdır.

 

İster tek müdür isterse müdürler kurulu olsun, limited şirket müdürünün veya müdürler kurulunun, şirket yönetimi ile ilgili kararlarını bir deftere kaydetmesi yasal bir zorunluluktur. Türk Ticaret Kanunu’na dayanarak çıkarılan ve ticari defterlerin nasıl tutulacağını düzenleyen Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ “müdürler kurulu karar defteri” olarak adlandırılan bu defterin tutulması konusunda limited şirketlere seçimlik bir hak tanınmıştır. Buna göre, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Yani, limited şirketlerde genel kurul kararları ile müdürler kurulu kararları için tek bir ortak defter (genel kurul toplantı ve müzakere defteri) tutulabilir; ancak, dileyen limited şirketler müdürler kurulu kararları için genel kurul toplantı ve müzakere defterinden ayrı bir defter de (müdürler kurulu karar defteri) tutabilirler. Müdürler kurulu karar defterinin ayrı bir şekilde tutulması halinde, açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere anonim şirket yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümleri uygulanır ve müdürün veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar müdürler kurulu karar defterine, şirket genel kurulunda alınan kararlar ise genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilir. Müdürler kurulu karar defteri, ciltli ve sayfa numaraları teselsül edecek şekilde tutulur ve bu deftere müdürün veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar kaydedilir. Müdürler kurulu karar defterindeki kayıtların asgarî olarak karar tarihini, karar sayısını, toplantıda hazır bulunanları, kararın içeriğini ve üyelerin imzalarını içermesi gerekir.   Kaynak: http://www.dunya.com/yorum-inceleme/mudurler-kurulu-karar-defteri-tutmamanin-yaptirimi-nedir-228793h.htm

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sedat Aslan

62 yorum

 1. Geribildirim: Yeezy 350

 2. Geribildirim: Yeezy 350

 3. Geribildirim: Adidas Yeezy

 4. Geribildirim: Yeezy Mafia

 5. Geribildirim: Yeezy 380

 6. Geribildirim: Nike Outlet Store

 7. Geribildirim: Yeezy

 8. Geribildirim: Yeezy Shoes

 9. Geribildirim: Uggs Official Site

 10. Geribildirim: Yeezy Boost 350 V2

 11. Geribildirim: NFL Jerseys

 12. Geribildirim: are wiki backlinks

 13. Geribildirim: demethyl tadalafil patent

 14. Geribildirim: cost of cialis without insurance

 15. Geribildirim: cialis acheter forum 2019

 16. Geribildirim: how to get cialis online australia

 17. Geribildirim: cialis black generico

 18. Geribildirim: cheao black cialis for sale

 19. Geribildirim: amoxicillin fish tank

 20. Geribildirim: amoxicillin for bladder infections

 21. Geribildirim: when to take azithromycin

 22. Geribildirim: celecoxib usage

 23. Geribildirim: celebrex and antacids

 24. Geribildirim: keflex for what type of skin rash

 25. Geribildirim: dosage of cephalexin for uti

 26. Geribildirim: alcohol and cymbalta

 27. Geribildirim: define duloxetine

 28. Geribildirim: brand cialis 10mg

 29. Geribildirim: mature wifes viagra boner

 30. Geribildirim: alternatives to levitra

 31. Geribildirim: buy cialis lowest price

 32. Geribildirim: female viagra online purchase in india

 33. Geribildirim: buy sildenafil online usa

 34. Geribildirim: sildenafil buy canada

 35. Geribildirim: viagra vs cialis hardness

 36. Geribildirim: pill buy tadalafil online india

 37. Geribildirim: mom help son viagra problem jody west

 38. Geribildirim: achat support viagra

 39. Geribildirim: generic cialis 60 mg india

 40. Geribildirim: cialis availability in philippines

 41. Geribildirim: cialis 100mg for sale

 42. Geribildirim: side effects of sildenafil

 43. Geribildirim: order generic viagra uk

 44. Geribildirim: buy viagra express shipping

 45. Geribildirim: cialis si effects with alcohol australia

 46. Geribildirim: where to buy cialis in uk

 47. Geribildirim: how to buy generic cialis online

 48. Geribildirim: mom helps son with viagra australia

 49. Geribildirim: lowest price viagra 100mg

 50. Geribildirim: sildenafil for sale

 51. Geribildirim: cialis prescription france

 52. Geribildirim: comprar female viagra online

 53. Geribildirim: buy cialis 20mg australia

 54. Geribildirim: buy sildenafil citrate

 55. Geribildirim: cialis super active

 56. Geribildirim: viagra goes generic

 57. Geribildirim: tadalafil prescription cost

 58. Geribildirim: pfizer viagra

 59. Geribildirim: cialis online purchase

 60. Geribildirim: buy sildenafil

 61. Geribildirim: tadalafil 10 mg

 62. Geribildirim: viagra best price