Anasayfa » AnasayfaSlider (sayfa 2)

AnasayfaSlider

Ticaret Ünvanı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ticaret Ünvanı

Ticaret Ünvanı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Limited, anonim ve kooperatif şirketler, unvanlarında faaliyet konularını göstermek zorundadırlar. Buna ilaveten tacirin işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür. Ayrıca bu şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket ...

Devamını Oku »

E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor

e tebligat

E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor Sirküler No: 1518   Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   E-Tebligat, Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler (kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) ...

Devamını Oku »